Dożywotnia czy terminowa – która polisa na zycie lepsza?

Dożywotnia-czy-terminowa---która-polisa-na-życie-lepsza?

Celem polisy na życie jest zabezpieczenie finansowe przyszłości ubezpieczonego lub jego rodziny w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. śmierci. Firmy ubezpieczeniowe oferują polisy chroniące tylko przez określony czas lub dożywotnio. Którą z nich warto wybrać?

Ubezpieczenie na życie powinno być ważnym elementem planowania przyszłości każdej rodziny. Zakup ubezpieczenia nasuwa wiele wątpliwości związanych przede wszystkim z tym, na jaką polisę się zdecydować. Czy wystarczy nam ubezpieczenie terminowe, a może lepiej zdecydować się na polisę dożywotnią? Warto poznać zalety i wady obydwu typów polis.

Polisa terminowa

Terminowa polisa na życie, jak sama nazwa wskazuje, jest zawierana na określony czas. Z tej oferty mogą skorzystać osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego umowę można podpisać na kilka lub nawet kilkadziesiąt lat.

W przypadku polisy na życie zawieranej na czas określony wypłata świadczenia gwarantowana jest tylko w okresie trwania umowy. Jeśli w okresie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej dojdzie do śmierci ubezpieczonego – niezależnie od jej przyczyny – osobom uposażonym zostanie wypłacone świadczenie. Tego typu ubezpieczenia na życie najczęściej stosowane są jako zabezpieczenie długoterminowych zobowiązań, np. kredytów hipotecznych.

Wykupując ubezpieczenie terminowe, klient przy zawieraniu umowy zapoznaje się z całkowitym kosztem i przeznaczeniem polisy. Po wygaśnięciu ryzyka, które zabezpiecza ubezpieczenie na życie, np. po spłaceniu kredytu, ochrona przestaje działać. W przypadku terminowych ubezpieczeń na życie ubezpieczyciele często wymagają od ubezpieczonego szczegółowych badań zdrowotnych. Dodatkowo składki przy tego typu polisach są na ogół wyższe niż przy umowach bezterminowych.

Polisa dożywotnia

Polisy dożywotnie są zawierane bezterminowo. Najczęściej chronią od ogólnych ryzyk, które mogą się przytrafić ubezpieczonemu w ciągu całego życia. Przede wszystkim obejmują ochroną śmierć ubezpieczonego – w takim wypadku osobom uprawnionym zostaje wypłacona jednorazowo suma pieniężna lub renta.

Przykładowo w towarzystwie ubezpieczeniowym 4 Life Direct bezterminową polisę na życie mogą wykupić nawet osoby w wieku do 85 roku. Inni ubezpieczyciele oferują takie ubezpieczenie osobom między 65 a 75 rokiem życia. Oprócz standardowego bezterminowego ubezpieczenia na życie, klient może wybrać rozszerzony pakiet, który będzie go chronił także na wypadek ciężkich zachorowań, np. raka, poważnej operacji, czasowej i całkowitej utraty zdolności do pracy, pobytu w szpitalu, rehabilitacji, skutków niebezpiecznych wypadków czy problemów zdrowotnych dzieci.