Analiza oferty dla klientów indywidualnych w HSBC

Analiza-oferty-dla-klientów-indywidualnych-w-HSBC

HSBC działa na polskim rynku od 1990 roku, początkowo, jako firma inwestycyjna. W 2004 bank oficjalnie zmienił nazwę na HSBC Bank Polska SA, a wraz z nią zmienił ofertę. Przeanalizujmy ją.

HSBC Bank Polska S.A. jest częścią międzynarodowej instytucji bankowo-finansowej – Grupy HSBC, która posiada centralę w Londynie. Grupa ta jest jedną z największych organizacji bankowo-finansowych na świecie i obejmuje 6 100 oddziałów w ponad 70 krajach świata.

Bank HSBC koncentruje się szczególnie na usługach typu:

  • bankowość korporacyjna,
  • usługi skarbowe,
  • bankowość globalna.

Zmiana oferty

Od 28 października 2011 roku oddziały HSBC Bank Polska S.A. są zamknięte. Natomiast bankowość Internetowa jest zamknięta od 31 grudnia 2011 roku. Informacja o rezygnacji z usług dotyczy klientów indywidualnych i mikrofirm posiadających konta HSBC Advance, HSBC Premier i HSBC Business Direct.

HSBC to bank, który jest najlepiej przygotowany do tego, by pomagać przedsiębiorstwom rozwijać się i funkcjonować w gospodarczych realiach przyszłości.

Obsługa płatności

Bank HSBC oferuje dokonywanie i przyjmowanie płatności w handlu zagranicznym. Wybór metody płatności w handlu międzynarodowym ma duży wpływ na finansowanie i przewidywany poziom ryzyka. Do metod płatności międzynarodowych zaliczają się:

  • płatność w rachunku otwartym,
  • inkaso dokumentowe,
  • akredytywa lub akredytywa dokumentowa,
  • zaliczka.

Działalność globalna

Bank HSBC koncentruje swoją działalność na optymalizowaniu płatności krajowych i zagranicznych oraz inkasa, za pomocą usług w zakresie globalnych wypłat, należności oraz kart dla przedsiębiorstw. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma zyskuje wzrost efektywności swoich operacji poprzez zarządzanie gotówką na ponad 50 rynkach na całym świecie. 

Bank HSBC oferuje swoim klientom także rozwiązania w zakresie oszczędności, kapitałów własnych i inwestycji, by umożliwić szybki dostęp do kapitału wtedy, gdy jest on potrzebny.

Nie tylko elektroniczny transfer funduszy

Dodatkowo w propozycjach banku znajdują się także rozwiązania w zakresie globalnych należności, są one wspierane wiedzą na temat lokalnych rynków. Bank HSBC pomaga firmom w zarządzaniu szybciej i efektywniej całym cyklem inkasa, przetwarzaniem danych i dostarczaniem informacji. Klienci banku mogą korzystać z usług elektronicznego transferu funduszy oraz płatności rachunków w celu szybkiego inkasa należności.

W ramach kapitału obrotowego bank HSBC oferuje swoim klientom rozwiązania w zakresie finansowania handlu i należności, które pomagają uwolnić środki zamrożone w zapasach lub należnościach, co ma na celu unormowanie łańcucha dostaw firmy.